logo
English

پورتال مشتریان

۰۲۱۴۲۰۱۳۰۰۰
transit

حمل زمینی

با توجه به همجواری ایران با مرزهای زمینی ورودی به آسیا و اروپا ، صنعت حمل و نقل زمینی از دیرباز جایگاه ویژه ای را در بین بازرگانان و صاحبان صنایع ایران و دیگر طرفهای تجاری با ایران داشته است.
این شرکت نیز با توجه به آگاهی از اهمیت این جایگاه خود را در این صنعت کاملا به روز نگه داشته و با همکاری طرفهای ایرانی و غیر ایرانی خود خدمات قابل ملاحظه ای را به متقاضیان محترم ارائه میدهد.

این سرویس ها شامل موارد ذیل میباشند :

• حمل از/ به کشورهای اروپایی و حاشیه دریای خزر.
• جمع و آوری و حمل خرده بار.
• حمل ترکیبی زمینی، هوایی و دریای.
• ارائه خدمات حمل کالا از درب کارخانه به درب محل تحویل.
• حمل و نقل ریلی کالا.
• حمل کالا به تمامی گمرکات و مناطق آزاد تجاری.
• حمل کالاهای فاسد شدنی با کامیون یخچالی.