logo
English

پورتال مشتریان

۰۲۱۴۲۰۱۳۰۰۰
shipping

حمل دریایی

به لحاظ تاریخی حمل دریایی یکی از شیوه های تجارت بین المللی می باشد. حمل کالا توسط راههای آبی امروزه به علت هزینه های کمتر ، ظرفیت بالاتر کشتی و محدودیت های کمتر حمل کالا بر روی کشتی بسیار مطلوب شده است.  حمل دریایی به صورت قابل ملاحظه ای هزینه حمل کالا را حتی با وجود مسافت طولانی کاهش می دهد. ما هموراه مشتریان خود را به استفاده از کانتینر جهت حمل بار دریایی تشویق می نماییم. این شیوه حمل ذقابل اعتمادتر، سریعتر و با مزیت حمل چند وجهی می باشد. با توجه به نیاز مشتری دیبا تمام تلاش خود را می کند تا با استفاده از تجربه مدیران خود در ارایه سرویس و قیمت مناسب نیاز مشتریان خود را مرتفع نماید.

این سرویس ها شامل موارد ذیل میباشند :

• ارائه خدمات مشاوره در زمینه هایی همچون مهندسی روش های حمل، اسناد و عملیات کانتینر.
• حمل ترکیبی کلیه محمولات کانتینری.
• همکاری نزدیک با خطوط کشتیرانی و شرکت های صاحب کانتینر برای تأمین ظرفیت مورد نیاز.
• ارائه رقابتی ترین نرخ های حمل و نقل به مشتریان.
• ارائه خدمات حرفه ای مدیریت اسناد برای جلوگیری از وقفه در فرآیند حمل و نقل.
• ارائه عملیات ایمن و حفاطت شده تخلیه و بارگیری کانتینر.
• مدیریت حمل دریایی کالاهای عمومی و فله.
• ارائه سرویس های اجاره کشتی و شناور در اندازه ها و مدل های مختلف.
• مدیریت/ عملیات کلیه شناورها منطبق با قوانین و مقررات بین المللی مربوطه.