logo
English

پورتال مشتریان

۰۲۱۴۲۰۱۳۰۰۰
combined-shipping

حمل ترکیبی

در سرویس حمل و نقل ترکیبی، واردات و یا صادرات توسط وسایل نقلیه مختلف انجام می‌شود. در برخی مواقع امکان ارسال مستقیم بار به مقصد وجود ندارد و در حمل و نقل ترکیبی با استفاده از همه مسیرهای دریایی، هوایی و یا زمینی امکان ارسال کالا فراهم می شود. شما میتوانید با استفاده از حمل ترکیبی زمان ارسال بار خود را کاهش دهید.

 کاهش زمان ارسال بار.
 حمل ترکیبی کلیه محمولات کانتینری.