logo
English

پورتال مشتریان

۰۲۱۴۲۰۱۳۰۰۰
air-transport

حمل هوایی

با توجه به اینکه از ابتدای قرن بیستم حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از شیوه های اصلی حمل و نقل کالا در بین صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا مطرح گردیده و همینطور رشد چشمگیر این صنعت در بازارها و شبکه های تجاری در ۴۰ سال اخیر، دیبا نیز به عنوان مجموعه ای کامل از سرویس های حمل و لجستیک، سهم بزرگی در حمل پروژه ها و محمولات هوایی داشته است. در این راستا دیبا از ایر لاین ها و خطوط هوایی و همچنین مجموعه های بزرگ فعال در این زمینه در خدمات دهی خود بهره می برد.

این سرویس ها شامل موارد ذیل میباشند :

• ارائه خدمات حمل با به کار گیری خطوط هوایی داخلی و بین المللی (شامل کالاهای فاسد شدنی و خطرناک).

• ارائه خدمات بسته بندی در حیطه کالاهای عمومی و خطرناک.

• ارائه خدمات چارترینگ.

• انجام تشریفات گمرکی در فرودگاه های داخلی.

• ارائه خدمات حمل کالا از درب کارخانه به درب محل تحویل.

• حمل حیوانات زنده.

• حمل ترکیبی هوایی، زمینی و دریایی.

• ارائه سرویس حمل خرده بار.

• دریافت رسید قبض انبار.

• ارائه خدمات ترانزیت کالا.